English O'zbekcha

MENyU

 

A man wrapped up in himself makes a very small bundle.
Benjamin Franklin

vaqtSaytga murojat     
   
     

Kurslar


Bu loyiha Yevropa ittifoqining TEMPUS dasturi doirasida amalga oshiriladi. Bu ikki yillik magistrlik programmasida ta'lim olgan talabalar quyidagi fanlarni ikki yil davomida o'zlashtiradilar:

1- yil o'qiladigan fanlar:
 1. Injenerlar uchun Matematika I (Matematik modellashtirish)
 2. Injenerlar uchun Matematika II (Matematik modellashtirish va muxandislik masalalarini xal etishda sonli usullardan foydalanish)
 3. Vibratsiyalar
 4. Chekli elementlar metodi (Finite element modeling)
 5. Boshqaruv sistemalari va ularning tadbig'i
 6. Ishlab chiqarish uchun mashina qismlarini loyixalash
 7. Mexatronika
 8. Qattiq jismlar mexanikasi

2- yil o’qiladigan fanlar:

 1. CAD, CAE, CAM tizimidagi programma paketlari orqali modellashtirish
 2. Kompyuter yordamida turli mexanik konstruksiyalarni hisoblash, programma paketlaridan foydalanish
 3. Mexanik sistemalarni modellashtirish va injenerlik masalalarini sonli yechimini topishda kompyuterdan foydalanish va dasturlash
 4. Ishlab chiqarish menejmenti
 5. Dissertatsiya yoki loyiha (ishlab chiqarish jarayonlaridan olingan masala yechimi)
Ushbu magistrlik programmasini yakunlagan mutaxassislar kompyuter yordamida injenerlik masalalarini hal etish uslublarini, turli texnologik jarayonlarni kompyuter orqali modellashtirish va ularni yuqori aniqlikda hisoblash bilimlariga ega bo’lishadi.